Brama Logo RGB Obszar roboczy 1 - Support the foundation


Support the foundation

Postal address:

Fundacja Brama 1934

ul. Prosta 19, 42-500 Będzin
kontakt@fundacjabrama1934.pl

KRS 0000725155

Bank account PLN: 29 1050 1214 1000 0090 8041 2183
Bank account EURO: 07 1050 1214 1000 0090 8041 2191