Brama Logo RGB Obszar roboczy 1 - O nas


NASZA HISTORIA

Fundację BRAMA tworzą ludzie zafascynowani kulturą i sztuką oraz siłą, z jaką potrafią one przekazywać i rozpowszechniać istotne dla człowieka wartości. Nasza podróż zaczęła się w Wilnie, gdzie z zachwytem odkrywaliśmy na każdym kroku ślady tak ważnej dla nas przeszłości, wciąż ożywczej oraz inspirującej do twórczej pracy.

Największym naszym "odkryciem" stało się wówczas Sanktuarium Bożego Miłosierdzia – tak litewskie w swej lokalizacji, polskie, poprzez pierwszy obraz z podpisem "Jezu, ufam Tobie", przedstawiający Jezusa tak, jak ukazał się siostrze Faustynie i namalowany przez polskiego malarza, Eugeniusza Kazimirowskiego, a zarazem międzynarodowe – otwarte zawsze i dla każdego z uniwersalnym orędziem Bożego Miłosierdzia.

Obserwując, jak przekaz tego miejsca i tego obrazu – religijny, kulturowy, historyczny – łączy ludzi, buduje wspólnotę, porozumienie, rodzi dobro, zrozumieliśmy, jak ważne jest, by rozpowszechniać pozytywny przekaz kultury, tak, by służył ludziom. Z litewskiej stolicy wyjechaliśmy pełni pomysłów, wiary w owocny dialog kultur różnych narodowości i chęci działania. Tak rozpoczęła się nasza działalność, mająca być "bramą" – początkiem czegoś nowego, sposobem realizacji dobrych i wartościowych pomysłów, odkrywaniem tego, jak kultura i wartości z nią związane mogą zmieniać i ubogacać świat.

NASZE CELE

Naszym pragnieniem jest przywracanie utraconego dziedzictwa kulturalno – religijnego oraz jego ochrona. Cel naszego działania wyraża dewiza: "SZTUKĄ DO SERC". Działamy na wielu polach – są wśród nas pasjonaci malarstwa i szeroko pojmowanej sztuki, zwłaszcza sakralnej, miłośnicy historii, sportu, muzyki i tańca. Wszystkie te dziedziny rozpoznajemy jako obszar wspólnego działania, z którego wynikać mają: rozwój, a także duchowe oraz intelektualne korzyści dla zaangażowanych ludzi, których dobro postrzegamy jako najważniejszy cel wszelkich przedsięwzięć.

Pragniemy dzięki naszym działaniom umożliwić realizację ważnych i cennych społecznie oraz kulturowo projektów. Impuls do działania dała nam obserwacja, jak często dobre inicjatywy i świetne pomysły zostają zarzucone – a niekiedy trzeba bardzo niewiele, by mogły stać się faktem. Spotkanie właściwych ludzi w odpowiednim czasie, owocna rozmowa, połączenie sił, odpowiednie ukierunkowanie uzdolnionych ludzi, chcących tworzyć, działać, angażować się w wartościowe przedsięwzięcia – wszystko to może zdziałać cuda.

ZAKRES NASZEGO DZIAŁANIA

Zakres naszego działania jest szeroki i obejmuje różnorodne działania, których celem jednak jest zawsze ochrona oraz przywrócenie utraconego dziedzictwa kulturowo – religijnego. Naszym celem jest inicjowanie oraz wspieranie działalności z zakresu kultury, sztuki, literatury, życia religijnego, ochrony zabytków, promowania kultury regionalnej i tradycji ludowych oraz współpracy międzynarodowej w tych dziedzinach. Pragniemy być godnymi kontynuatorami tradycji towarzystw artystycznych i literackich, zrzeszających w przeszłości osoby czujące odpowiedzialność za kształt duchowej i materialnej kultury czasów, w których żyli.

Szczególnie cenna jest dla nas bogata tradycja kulturowa dwudziestolecia międzywojennego. Poszukujemy wartości, które mogą budować międzykulturowy dialog oraz inspirować do wspólnych działań ludzi z różnych krajów, różnych kultur, a nawet o skrajnie różnych osobowościach – ale połączonych wspólnym poszukiwaniem piękna, prawdy i dobra.