Brama Logo RGB Obszar roboczy 1 - Fundacja Brama

SZLAK NIEBO - ZIEMIA

Nasze działanie ma na celu stworzenie szlaku podróżniczego, religijno-historycznego, ukazującego piękno historii, religii i tradycji, a zarazem pokazującego nasz kraj w ścisłej łączności historyczno-kulturowej z krajami sąsiadującymi.

szlakNieboZiemia4 Obszar roboczy 1 - Fundacja Brama

CZYTAJ WIĘCEJ ...

WESPRZYJ

Fundacja Brama zajmuje się inicjowaniem, realizacją, wspieraniem i promowaniem projektów oraz przedsięwzięć kulturalnych. Naszym celem jest przywracanie i ochrona utraconego dziedzictwa kulturowo – religijnego. Sztuka, muzyka, taniec, sport i szeroko rozumiana kultura okresu dwudziestolecia międzywojennego – to wartości, które nas połączyły i zainspirowały do wspólnego działania. Początek naszej drogi to Wilno. Właśnie tam odnaleźliśmy tak wiele ważnych dla naszej kultury miejsc oraz osób, które odnajdują wspólny język ponad wszelkimi różnicami. To właśnie stamtąd zaczerpnęliśmy motywację i zapragnęliśmy budować "bramę". Nasze motto, idealnie odzwierciedlające cel działania Fundacji Brama, brzmi: "SZTUKĄ DO SERC".

Zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych do wspierania naszych inicjatyw w duchu prawdy, szacunku i miłości.